Wiadomości - Wszystkie wiadomości, komentarze, analizy

Wybierz kategorię: [Waluty] - [Giełda] - [Rynek kapitałowy] - [Towary] - [Banki]

Nieznacznie umacnianie dolara wobec euro

Nieznacznie umacnianie dolara wobec euro

2007-08-27 Popołudniowy Szkic Walutowy AFS
Dzisiejszy dzień był w Wielkiej Brytanii dniem wolnym, nie pracował tamtejszy rynek finansowy, a na dodatek w kalendarzu na dziś zaledwie jedna istotna publikacja – obserwowaliśmy zatem rynek o zmniejszonej płynności, gdzie nie zdarzały się istotne ruchy. Przez cały dzień trwało bardzo nieznacznie umacnianie dolara wobec euro, co nie przeszkadzało złotemu odzyskiwać straconego półtora tygodnia temu pola.
Dane z amerykańskiego rynku nieruchomości

Dane z amerykańskiego rynku nieruchomości

2007-08-27 X-Trade Brokers - Puls Rynku
Amerykańskie Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami poinformowało, że sprzedaż domów na rynku wtórnym spadła w lipcu o 0,2 proc. miesiąc do miesiąca do 5,75 mln. Rynkowe prognozy mówiły natomiast o spadku sprzedaży o 1 proc. do 5,70 mln. W relacji rocznej sprzedaż spadła o 9 proc., wobec oczekiwanego spadku o 9,8 proc.

Poniedziałkowy marazm

Poniedziałkowy marazm

2007-08-27 Komentarz popołudniowy TMS Brokers
Zgodnie z naszymi przypuszczeniami poniedziałkowa sesja przebiegała nadzwyczaj spokojnie. Kursy walut przebywały w konsolidacji i o godzinie 15.50 zarówno pary złotowe jak i EUR/USD przebywały w okolicach porannych poziomów. Głównym powodem takiego przebiegu sesji jest dzisiejsze święto w Wielkiej Brytanii, a także niewielka liczba publikowanych dziś danych.
Złoty stabilny w poniedziałek

Złoty stabilny w poniedziałek

2007-08-27 X-Trade Brokers - Puls Rynku
Tydzień na krajowym rynku walutowym rozpoczął się od stabilizacji notowań polskiej waluty. O godzinie 10:56 kurs USD/PLN testował poziom 2,8024 zł, natomiast kurs EUR/PLN 3,8289 zł. Oznacza to odpowiednio wzrost o 0,3 grosza i stabilizację na poziomie z piątkowego zamknięcia.
Londyn świętuje, na rynku spokojnie

Londyn świętuje, na rynku spokojnie

2007-08-27 Komentarz poranny TMS Brokers
Rynek krajowy: Pierwszą sesje nowego tygodnia na rynku krajowym rozpoczynamy w okolicach poziomów z końca sesji piątkowej. Obserwowany od kilku dniu proces aprecjacji złotego jest powiązany z rozwojem sytuacji na rynkach światowych.
W oczekiwaniu na dane z rynku nieruchomości w USA

W oczekiwaniu na dane z rynku nieruchomości w USA

2007-08-27 Codzienny Puls Rynku IDM SA
Nastroje na giełdzie panujące w zeszłym tygodniu uległy znacznej poprawie, pomimo napływających różnych informacji. Z jednej strony inwestorzy byli zaniepokojeni perspektywami wzrostu gospodarczego w USA po wypowiedzi szefa największej w USA instytucji udzielającej kredytów hipotecznych, że trudna sytuacja na rynku mieszkaniowym może spowodować recesję.
Dane USA decydujące dla klimatu na rynku

Dane USA decydujące dla klimatu na rynku

2007-08-27 Analiza weekendowa FMCM
Poprawa nastrojów inwestorów: W nowy tydzień inwestorzy wchodzą już z lepszymi nastrojami, gdyż kolejne interwencje banków centralnych na rynku pieniężnym, a przede wszystkim powrót oczekiwań inwestorów na szybką obniżkę stóp procentowych w USA pozwoliły nieco ustabilizować sytuację na światowych rynkach finansowych, dzięki czemu w ubiegłym tygodniu obserwowaliśmy ostrożny powrót zainteresowania bardziej ryzykownymi aktywami.
Zwiększony popyt na bardziej ryzykowne aktywa

Zwiększony popyt na bardziej ryzykowne aktywa

2007-08-27 Poranny Szkic Walutowy AFS
Teoretycznie rynki zachowują się tak, jakby rynek subprime wrócił do normy, na co wskazuje zwiększony popyt na aktywa uważane za bardziej ryzykowne. Słowo „teoretycznie” jest jak najbardziej uzasadnione – prezes Countrywide Financial, bardzo dużego pośrednika finansowego, stwierdził ostatnio, że USA znajdują się na krawędzi recesji.
Spokojna końcówka tygodnia

Spokojna końcówka tygodnia

2007-08-24 Komentarz popołudniowy TMS Brokers
Piątkowa sesja walutowa była spokojna, zaś na rynku panowała typowa dla końca tygodnia stabilna atmosfera. Eurodolar przebił 55-dniową średnią kroczącą (ok. 1,3590) po czym rozpoczął marsz na północ. Ważnym momentem, potwierdzającym krótkoterminową tendencję zwyżkową było tu pokonanie oporu na 1,3610. Euro drożało po wczorajszych doniesieniach, że ECB nie cofnie się przed wrześniową podwyżką stóp, zaś dolarowi szkodził spadek awersji do ryzyka.
Euro umacnia się do dolara

Euro umacnia się do dolara

2007-08-24 X-Trade Brokers - Puls Rynku
Piątek przynosi umocnienie euro wobec dolara. O godzinie 14:20 kurs EUR/USD testował poziom 1,3617 dolara wobec 1,3565 wczoraj pod koniec dnia. Zwyżkę notowań tej pary napędzają obawy związane z publikowanymi dziś danymi o sprzedaży nowych domów w USA. Co prawda, ostatnie działania banków centralnych sprawiły, że inwestorzy już nie czekają na doniesienia z amerykańskiego rynku kredytów hipotecznych, czy też szerzej rynku nieruchomości, z wypiekami na twarzy, jednak pomimo to dzisiejsze dane o sprzedaży nowych domów w USA będą obserwowane.
Duża zmienność i znaczne wahania cen w lipcu

Duża zmienność i znaczne wahania cen w lipcu

2007-08-24 Miesięczny raport walutowy TMS Brokers
Rynek międzynarodowy: Sytuacja na rynku walutowym w lipcu nie przypominała raczej wakacyjnej atmosfery. Panowała duża zmienność i obserwowaliśmy znaczne wahania cen. Kurs EUR/USD po ustanowieniu nowych szczytów na poziomie 1.3852 wszedł w dynamiczna korektę, która sprowadziła go do poziomu 1.36.
Rynek czeka na dane z USA

Rynek czeka na dane z USA

2007-08-24 Komentarz poranny TMS Brokers
Wczorajsza sesja na rynku krajowym charakteryzowała się już dużo mniejszym optymizmem niż poprzednie. Po porannym wzmocnieniu złotego kursy USD/PLN oraz EUR/PLN powróciły w okolice poziomów z sesji środowej. Wyraźnie widać, że kończy się już fala pozytywnych nastrojów wywołana obniżką stopy dyskontowej przez FED i inwestorzy wracają do spokojnej analizy sytuacji zarówno w Polsce, jak i na świecie.
Obawy powróciły?

Obawy powróciły?

2007-08-24 Codzienny Puls Rynku IDM SA
Wczoraj w czasie sesji europejskiej dominowały dość dobre nastroje. Waluty krajów wschodzących umacniały się na skutek spadku awersji do ryzyka i silnej wyprzedaży jena. Decyzja BoJ o pozostawieniu głównej stopy procentowej na poziomie 0.5% zachęcił inwestorów do powrotu do bardziej ryzykownych inwestycji typu carry-trade. Dolar, po wyłamaniu się z konsolidacji, kontynuował osłabianie się zarówno w stosunku do waluty europejskiej, jak i brytyjskiej.
Awersja do ryzyka powraca na rynek

Awersja do ryzyka powraca na rynek

2007-08-24 Poranny Szkic Walutowy AFS
Tak jak ostrzegaliśmy – Tak jak ostrzegaliśmy – awersja do ryzyka powraca na rynek – reperkusje wydarzeń z ostatniego tygodnia będą trwać jeszcze przez kilka tygodni, co będzie przeszkadzało w umacnianiu złotego. Prawdopodobnie będziemy też obserwować zanik korelacji między eurodolarem a kursami złotego: zwykle umacnianiu się euro wobec dolara towarzyszy umacnianie złotego do pozostałych ważnych walut, – reperkusje wydarzeń z ostatniego tygodnia będą trwać jeszcze przez kilka tygodni, co będzie przeszkadzało w umacnianiu złotego. Prawdopodobnie będziemy też obserwować zanik korelacji między eurodolarem a kursami złotego: zwykle umacnianiu się euro wobec dolara towarzyszy umacnianie złotego do pozostałych ważnych walut.
Czy rynek nieruchomości popsuje nastroje?

Czy rynek nieruchomości popsuje nastroje?

2007-08-24 Raport poranny FMCM
Nieśmiałe odreagowanie: Czwartkowa sesja przyniosła kontynuację poprawy nastrojów i nieśmiałego powrotu inwestorów do bardziej ryzykownych inwestycji, co pozytywnie odbiło się na wycenie akcji, a także na wartości walut krajów wschodzących, choć trzeba przyznać że od godzin popołudniowych te drugie znów znalazły się pod presją.
Na rynku walut spokojniej

Na rynku walut spokojniej

2007-08-23 Komentarz walutowy Money Expert
Groźne spadki na polskiej giełdzie okazały się przejściowe. Już wczoraj inwestorzy masowo nabywali papiery wartościowe. Tendencja ta utrzymuje się również dzisiaj. Napływ nowego kapitału na giełdę przyczynił się do umocnienia złotego. Do tego dochodzą pozytywne informacje z rynku pieniądza – inflacja wyniosła w lipcu 1,5% wobec 1,8% w czerwcu, co może oznaczać odroczenie decyzji dotyczącej podwyżek stóp procentowych.
Zmienne nastroje inwestorów na rynku walutowym

Zmienne nastroje inwestorów na rynku walutowym

2007-08-23 Popołudniowy Szkic Walutowy AFS
Dziś obserwowaliśmy zmienne nastroje inwestorów na rynku walutowym: o poranku rozpoczęła się trwająca kilka godzin (i umacniająca złotego) wyprzedaż jena oraz osłabienie dolara wobec euro, po południu zaś trend ten odwrócił się – jen i dolar rozpoczęły odrabianie strat.
Umiarkowany optymizm na rynkach

Umiarkowany optymizm na rynkach

2007-08-23 Komentarz popołudniowy TMS Brokers
W ciągu dzisiejszego dnia na rynkach panowała w dalszym ciągu optymistyczna atmosfera. Zgodnie z naszymi przypuszczeniami kurs EUR/USD wzrastał i w ciągu dnia doszedł do poziomu 1,3587 po czym nastąpił lekki spadek i o godzinie 15.50 kurs wynosi 1,3560 . Także na parach z japońskim jenem kontynuowane były wczorajsze wzrosty. Notowania USD/JPY wzrosły w okolice 117,00 natomiast EUR/JPY 159,00.
Poprawa nastrojów

Poprawa nastrojów

2007-08-23 Komentarz walutowy Money Expert
Wczorajszy dzień nie przyniósł publikacji żadnych wyjątkowo istotnych danych makroekonomicznych, jednak działo się sporo. Co istotne – generalnie mieliśmy do czynienia z polepszeniem nastrojów na światowych rynkach. Inwestorzy, sądząc po umiarkowanych reakcjach rynku, być może nie do końca uwierzyli w zapewnienia płynące z USA, że wszystko jest pod kontrolą.
Jen traci na fali spadku awersji do ryzyka

Jen traci na fali spadku awersji do ryzyka

2007-08-23 X-Trade Brokers - Puls Rynku
Bank Japonii zdecydował dziś o pozostawieniu stóp procentowych na poziomie 0,5 proc. Ta, oczekiwana przez rynek decyzja, nie miała wpływu na notowania japońskiej waluty. Takowy wpływ miała natomiast dalsza poprawa klimatu inwestycyjnego na światowych giełdach. To w prosty sposób prowadzi do spadku awersji do ryzyka i zachęca do ponownego otwierania pozycji carry trade, polegających na pożyczaniu środków w walutach nisko oprocentowanych, a więc m.in. w jenie i inwestowaniu ich w instrumenty, które mogą dać większą stopę zwrotu.