Serwis MyBank.pl korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. [Zamknij tą informację]

Grande Finale

Grande Finale
Data dodania: 2019-09-12 (09:13) Komentarz poranny TMS Brokers

Dziś wielki finał kadencji Mario Draghiego. Na jej zakończenie odchodzący prezes EBC ogłosić ma kompleksowy, rozbudowany pakiet wspierania koniunktury by raz jeszcze spróbować tchnąć życie w chimeryczną europejską gospodarkę. Publiczność, czyli rynek ma jednak bardzo rozbudowane oczekiwania odnośnie do skali łagodzenia. W takiej sytuacji wielki finał może okazać się wielką klapą. Dla euro oznaczałoby to silne umocnienie.

Spodziewamy się obniżki stóp procentowych o 10 pb, wprowadzenia systemu różnicowania oprocentowania re-zerw banków w krajach członkowskich (tzw. tiering) oraz restartu skupu aktywów w wysokości 30 mld euro na miesiąc przez kolejne trzy kwartały. Bezsprzecznie pakiet jest spory, ale rynek liczy na jeszcze bardziej radykalny ruch. W rezultacie, niespełnienie oczekiwań może w ostatecznym rozrachunku przynieść odreagowanie dotychcza-sowej słabości wspólnej waluty.

Minutki z lipcowego posiedzenia EBC oraz komentarze przedstawicieli banku dały jasno do zrozumienia, że na kolejnym posiedzeniu bank ogłosi pakiet składający się z obniżki stopy depozytowej w połączeniu z wprowadze-niem systemu kaskadowego penalizowania nadwyżkowych rezerw banków, wznowienia programu skupu aktywów i przeformułowania forward guidance. Na temat wszystkich tych instrumentów dyskutowano już w lipcu, jak rów-nież każdemu z nich towarzyszyły zastrzeżenia ze strony niektórych członków Rady. Mimo to rynek ma wyśrubo-wane oczekiwania. Ich budowie sprzyjały m.in. słowa Olliego Rehna. Stwierdził on, że EBC powinien wyjść ponad rynkowe oczekiwania i czasem „lepiej jest przeszacować z pakietem niż nie doszacować”. EBC musi pokazać, że jego arsenał jest szeroki i wspólny efekt kilku instrumentów jest dużo silniejszy niż każdy z osobna.

Obniżka stopy depozytowej jest oczywistym kierunkiem do rozszerzenia pakietu dostępnych dla EBC narzędzi. Biorąc pod uwagę, że stopa depozytowa już jest głęboko ujemna (-0,40 proc.) i skuteczność dalszych obniżek jest dyskusyjna z pewnym, negatywnym wpływem na sektor bankowy, najlepiej byłoby nie obniżać dalej oprocentowa-nia i co najwyżej zostawić sobie taką opcję na przyszłość. Jednak sygnały z EBC z ostatnich tygodni zachęciły do zbudowania oczekiwań na obniżkę stóp procentowych i teraz zaniechanie mogłoby zostać zinterpretowane, że bank osiągnął dolny próg dla zmiany stóp procentowych i nie ma żadnych argumentów by wesprzeć koniunkturę. Dlatego oczekujemy obniżenia stopy depozytowej o 10 pb do -0,50 proc. Taka skala cięcia to najpopularniejsza prognoza, choć pojawiają się również liczne głosy za redukcją o 20 pb. Rynek stopy procentowej dyskontuje 13 pb obniżki i ok. 35 pb w perspektywie roku.

Niektóre negatywne skutki ujemnych stóp procentowych są bardziej ewidentne niż inne i EBC będzie musiał to wziąć pod uwagę. W lipcu prezes Draghi stwierdził, że bank szykuje środki mitygujące skutki obniżki stóp procen-towych, co sugeruje wprowadzenie tzw. tieringu dla nadwyżkowych rezerw banków. Nadpłynność w europejskim sektorze finansowym jest rozłożona nierównomiernie – 75 proc. nadwyżkowych rezerw jest ulokowana w czterech krajach: Niemczech, Francji, Holandii i Luksemburgu. Ujemne stopy karzą w większym stopniu banki o lepszej sytu-acji finansowej, stąd mechanizm stopniowania oprocentowania rezerw banków powinien niwelować obciążenia dla sektora. Jest to skomplikowane rozwiązanie, które wymaga oddzielnego wyjaśnienia przez EBC, ale na posiedze-niu oczekujemy przynajmniej komunikatu, że tiering będzie wprowadzony. Efektem ubocznym tieringu jest jednak osłabienie wpływu obniżki stóp procentowych jako narzędzia wspierania akcji kredytowej. Z tego powodu zacho-wawcza obniżka stopy depozytowej może być odebrana jako słaby instrument sygnalizujący dodatkowo, że w te-macie polityki stóp procentowych EBC nie może zrobić już nic więcej.

Dlatego też to wznowienie programu skupu aktywów jest postrzegane jako zasadniczy, centralny element pakietu luzowania monetarnego. Prognozy analityków wahają się zarówno co do wielkości miesięcznego wolumenu skup (30-70 mld EUR), jak i czasu obowiązywania programu (od 9 miesięcy do niesprecyzowanego końca). Komentarze niektórych członków Rady Prezesów wskazały, że poglądy na wznowienie skupu aktywów są sprzeczne Krytycy programu poddają w wątpliwość konieczność powrotu do skupu już teraz (Villeroy), nie widzą uzasadnienia w danych (Weidmann), wolą wstrzymać się na wypadek powrotu deflacji (Knot, Muller), traktują QE jako ostateczne rozwiązanie z uwagi na konieczność przesunięcia limitów zaangażowania (Lauteschlaeger) lub są po prostu scep-tycznie do niego nastawieni (Holzmann).

Na tej podstawie zakładamy, że by osiągnąć kompromis warunki programu skupu aktywów będą mniej agresywne niż rynek liczy, tj. 30 mld EUR/mies. na przestrzeni 9 miesięcy z opcją rozszerzenia programu w terminie i wolume-nie. Oczywiście nie wyklucza to bardziej agresywnego skupu w przyszłości, ale z perspektywy „tu i teraz” może to być rozczarowująca decyzja.

Forward guidance powinien być ważnym elementem przekazu EBC. Z protokołu po lipcowym posiedzeniu wiemy, że bank rozważa przejście z kryterium czasowego na kryterium ilościowe dla ustalenia warunków odejścia od ultra-ekspansywnej polityki. Obecnie EBC przyjmuje, że stopy procentowe nie zostaną podwyższone „przynajmniej od połowy 2020 r.”. Oczekiwalibyśmy, że EBC powiąże utrzymywanie narzędzi ekspansji monetarnej do czasu osią-gnięcia celu inflacyjnego („blisko, ale poniżej 2 proc.”) lub zasugeruje gotowość do akceptacji jego tymczasowego przestrzelenia. Tak sformułowany forward guidance pozwoliłby oddalić w czasie oczekiwania dotyczące terminu normalizacji polityki, a bankowi centralnemu oferuje elastyczność w prowadzonej polityce. Ryzykiem dla tego rozwiązania jest istotne ingerowanie w kurs polityki pieniężnej na wiele kwartałów/lat, co może być kontrowersyj-ne przed objęciem steru przez nowego prezesa EBC. W końcu wrześniowe posiedzenie jest ostatnim pod wodzą Mario Draghiego.

Rynki wysoko ustawiły oczekiwania przed decyzją EBC i oczekują rozbudowanego pakietu ekspansji monetarnej. Przy szeroko kwestionowanej skuteczność niektórych instrumentów (ujemne stopy procentowe, skup aktywów) wydaje nam się bardziej prawdopodobne, że EBC zdecyduje się na rozwiązanie mniej agresywne, ale akceptowalne przez jak największą część Rady. Biorąć pod uwagę oczekiwania taki pakiet będzie rozczarowaniem, a przynajmniej zabraknie w nim impulsu mogącego istotnie osłabić euro. Jakkolwiek w pierwszej reakcji EUR może tracić (implika-cja płynąca z obniżki stóp procentowych), tak nie spodziewamy się kontynuacji deprecjacji. Prędzej zakładaliby-śmy, że uwaga inwestorów szybko przerzuci się na kolejne ważne wydarzenie – posiedzenie FOMC w przyszłym tygodniu. To powinno zachęcać do odwracania pozycji na EUR/USD i ucieczki od dolara. Dodatkowo gołębi pakiet EBC niesie ze sobą ryzyko zwrócenia uwagi prezydenta USA Donalda Trumpa, który potraktuje go w kategoriach próby zaniżenia wartości wspólnej waluty.

Źródło: Bartosz Sawicki, Departament Analiz DM TMS Brokers S.A.
Komentarz dostarczył:
Dom Maklerski TMS Brokers
Publikuj: Facebook Wykop Twitter

Waluty - Najnowsze wiadomości i komentarze

Oczekiwania względem FOMC

Oczekiwania względem FOMC

08:51 Raport poranny FMCM
Dziś decyzja FOMC: Ogólnie rzecz biorąc, na rynku zakłada się, że FOMC obniży dziś stopę funduszy federalnych z zakresu 2,00 - 2,25 proc. do 1,75 - 2,00 proc. To bardzo możliwe: znacznie mniej prawdopodobne jest utrzymanie obecnych stóp lub dokonanie większej obniżki.
PLN w zawieszeniu, rynek czeka na decyzję FED

PLN w zawieszeniu, rynek czeka na decyzję FED

08:50 Komentarz do rynku złotego DM BOŚ
Poranny, środowy handel na rynku FX nie przynosi istotniejszych zmian na wycenie złotego, pomimo odbicia eurodolara. Polska waluta kwotowana jest następująco: 4,3397 PLN za euro, 3,9203 PLN wobec dolara amerykańskiego, 3,9489 PLN względem franka szwajcarskiego oraz 4,9062 PLN w relacji do funta szterlinga. Rentowności polskiego długu wynoszą 2,131% w przypadku obligacji 10-letnich.
Bilans dnia – dolar próbuje się cofać

Bilans dnia – dolar próbuje się cofać

2019-09-17 Popołudniowy raport DM BOŚ z rynku walut
Wczorajszy ruch, który można tłumaczyć zarówno ryzykiem geopolitycznym po wydarzeniach w Arabii Saudyjskiej (te zdaje się maleć), ale i też obawami dotyczącymi „jastrzębiego” zaskoczenia jutrzejszym przekazem FED, czy też nieoczekiwanym ruchem w górę na stopie overnight repo w poniedziałek, we wtorek zaczął być nieco korygowany.
Możliwe nieoczekiwane zwroty akcji na dolarze

Możliwe nieoczekiwane zwroty akcji na dolarze

2019-09-17 Raport DM BOŚ z rynku walut
Kluczowe informacje z ostatnich godzin mogące mieć wpływ na rynki: USA / FED: Oczekiwania na cięcie stóp procentowych o 25 p.b. na kończącym się jutro posiedzeniu FED spadły do 63 proc. (model CME FED Watch). Ogromną zmienność odnotowano też wczoraj na rynku krótkoterminowego długu (widoczny wzrost stopy overnight repo), ...
Miłe złego początki

Miłe złego początki

2019-09-17 Komentarz poranny TMS Brokers
Na tapecie jest szereg istotnych wydarzeń, ale gwoździem programu w tym tygodniu może być tylko polityka monetarna USA. Fed na kończącym się w środę posiedzeniu zetnie stopy procentowe o 25 pb i do przedziału 1,75-2,00 proc. Taka ocena nie budzi kontrowersji wśród inwestorów, ale rynek jest mocno podzielony odnośnie do retoryki władz monetarnych i ich przyszłych kroków.
Dolar zyskuje na droższej ropie

Dolar zyskuje na droższej ropie

2019-09-17 Poranny komentarz walutowy XTB
Krajobraz walut „naftowych” zmienia się w tej dekadzie bardzo szybko. Idealnie pokazuje to przykład dolara, który wyraźnie zyskał na spektakularnym wzroście cen ropy po weekendowych atakach. Stracił, niestety, złoty.
Dolar powyżej 3,93 PLN, inwestorzy czekają na FED

Dolar powyżej 3,93 PLN, inwestorzy czekają na FED

2019-09-17 Komentarz do rynku złotego DM BOŚ
Wtorkowy, poranny handel na rynku FX przynosi podtrzymanie nieco słabszego PLN na bazie mocniejszego dolara. Eurodolar spadł poniżej 1,10 USD, a USD/PLN powrócił powyżej 3,93 PLN. Na pozostałych parach złoty kwotowany jest następująco: 4,3303 PLN za euro, 3,9639 PLN wobec franka oraz 4,8820 PLN w relacji do funta szterlinga. Rentowności polskiego długu wynoszą 2,148% w przypadku obligacji 10-letnich.
Turecka lira, chińskie dane i polska inflacja

Turecka lira, chińskie dane i polska inflacja

2019-09-16 Raport poranny FMCM
Dane makro i kursy par: Nad ranem pojawiły się dane makroekonomiczne z dalekich, ale przecież niezwykle ważnych Chin. Oto i one, za sierpień: produkcja przemysłowa +4,4 proc. r/r (przy prognozie +5,2 proc.), sprzedaż detaliczna +7,5 proc. r/r (zakładano +7,9 proc.) i inwestycje w aglomeracjach +5,5 proc. (tu oczekiwano +5,6 proc.).
Polska ucierpi na atakach w Arabi

Polska ucierpi na atakach w Arabi

2019-09-16 Poranny komentarz walutowy XTB
Nowy tydzień przywitał nas potężnymi wzrostami ceny ropy naftowej, która gwałtownie podskoczyła w odpowiedzi na weekendowe ataki na arabskie rafinerie. Po zapoznaniu się z czynnikami fundamentalnymi wydaje się, że skala wzrostu cen jest uzasadniona, a rynek ropy czeka w najbliższym czasie bardzo ważny sprawdzian.
Trzyletnia retrospektywa

Trzyletnia retrospektywa

2019-09-15 Raport tygodniowy FMCM
Między euro a dolarem: Przypomnijmy: u progu roku 2017 eurodolar był w pobliżu 1,04 (czasami nawet niżej). Cały rok 2017 upłynął w rytmie trendu wzrostowego, aż na początku 2018 testowano 1,2550 jako opór. U progu 2017 stopa procentowa w USA opiewała na 0,50 - 0,75 proc., co było efektem dwóch wcześniejszych podwyżek po niemal dekadzie w zakresie 0,00 - 0,25 proc.
Kursy walut - Notowanie z dnia 2019-09-17
Waluta Kurs (zł) Zmiana (%) Zmiana (zł)
USD 3,9412 0.76% 0.0296
Wykres USD - Dolar amerykański
EUR 4,3410 0.34% 0.0148
Wykres EUR - Euro
CHF 3,9649 0.38% 0.0149
Wykres CHF - Frank Szwajcarski
GBP 4,8882 0.56% 0.0273
Wykres GBP - Funt Szterling
NOK 0,4394 0.76% 0.0033
Wykres NOK - Korona Norweska
Darmowe komponenty na stronę www
Kursy walut na żywo - prosto z rynku Forex
Waluta Kurs (zł) Zmiana Czas
USD - Stany Zjednoczone USD 3.61690 0.00% 12:00:00
EUR - Unia Europejska EUR 4.27175 0.00% 12:00:00
CHF - Szwajcaria CHF 3.61350 0.00% 12:00:30
GBP - Wielka Brytania GBP 4.88860 0.00% 12:00:00
NOK - Norwegia NOK 0.44780 0.00% 12:00:00
Kursy kryptowalut - Na żywo, prosto z rynku
Kryptowaluta Kurs (zł) Zmiana Czas
BTC - Bitcoin BTC 29764 0.00% 12:00:00
ETH - Ethereum ETH 2561.57 0.00% 12:00:00
XRP - Ripple XRP 2.55 0.00% 12:00:30
LTC - Litecoin LTC 508.9 0.00% 12:00:00
DASH - Dashcoin DASH 1520.13 0.00% 12:00:00
BCH - Bitcoin Cash BCH 4699 0.00% 12:00:30

BANKI - PRODUKTY FINANSOWE

Idea Bank mBank Getin Bank Bank Millennium Inteligo ING Bank Śląski Deutsche Bank PKO Bank Polski Alior Bank Raiffeisen Polbank