Złoty ponownie się umacnia

Złoty ponownie się umacnia
Komentarz tygodniowy TMS Brokers
Data dodania: 2008-05-09 (16:50)

Ostatni tydzień ostatecznie przekreślił szanse na głębszą korektę na rynku złotego. Kurs EUR/PLN powrócił do obszaru 3,40-3,4350. W piątek została nawet podjęta próba pokonania dolnego ograniczenia tego przedziału.

Trwałe przebicie wspomnianej bariery da sygnał do dalszego dynamicznego umocnienia złotego. Spadki kursu EUR/USD obserwowane w połowie tygodnia nie pozwoliły na większe umocnienie dolara względem złotego. Do piątku para USD/PLN pozostawała w zakresie 2,21-2,23. Dopiero w trakcie ostatniej sesji mijającego tygodnia odreagowanie spadków na EUR/USD oraz umocnienie złotego względem euro pozwoliło kursowi USD/PLN zejść poniżej 2,21, a następnie nawet poniżej 2,20.

Ostatnie wydarzenia na rynku złotego przemawiają za jego dalszym umocnieniem. Korekta wartości rodzimej waluty obserwowana w ostatnich dniach kwietnia była dosyć płytka. Fakt ten świadczy o wciąż dużej sile strony popytowej. Dodatkowo zwiększyły ją w ostatnich dniach kolejne „jastrzębie” wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej. W dalszym ciągu wyrażają oni swe zaniepokojenie zbyt wysokim poziomem inflacji. Ich zdaniem, by walczyć z nadmierną dynamiką wzrostu cen, niezbędne są kolejne podwyżki stóp procentowych w naszym kraju. W opinii przedstawicieli RPP, jeśli w najbliższym czasie z Polski nie nadejdą dane świadczące o spowolnieniu rozwoju rodzimej gospodarki, koszt pieniądza może zostać podniesiony już na koniec maja. W szeregach Rady w ostatnim czasie poszerzyło się grono zwolenników dalszego zacieśniania polityki pieniężnej. Za kolejnymi podwyżkami kosztu pieniądza opowiedział się, ostatnio „gołębi”, J. Czekaj. Na ryzyko nadmiernego wzrostu inflacji, które może wymagać interwencji wskazywał również jeden z największych przeciwników zacieśnienia polityki pieniężnej wśród członków RPP S. Skrzypek. W obliczu tych faktów rychła podwyżka stóp procentowych w naszym kraju, wydaje się nieunikniona. Powstrzymać ją mogą jedynie najnowsze dane. W mijającym tygodniu nie poznaliśmy żadnych istotnych doniesień makroekonomicznych. Napłyną one do nas jednak już w najbliższych dniach. W środę poznamy poziom inflacji konsumentów w kwietniu. Wstępne szacunki Ministerstwa Finansów wskazują, że wyniosła ona w ujęciu rocznym 4,1%, co oznacza utrzymanie się dynamiki wzrostu cen na poziomie z marca. Jeśli najnowsze dane przygotowywane przez GUS nie wskażą na spadek inflacji w naszym kraju poniżej 4%, oczekiwania na kolejne podwyżki stóp procentowych nie zmienią się, a co za tym idzie złoty będzie pozostawał silny. Następnym ważnym wskaźnikiem jaki poznamy w kolejnych dniach z naszego kraju będzie dynamika wynagrodzeń. Również w przypadku tych danych jedynie silne odchylenie w dół w stosunku od poprzednich wartości może powstrzymać umocnienie złotego. Prócz wspomnianych wskaźników w najbliższym czasie zostaną przedstawione z Polski również wstępne dane na temat PKB za I kwartał oraz bilans płatniczy za marzec.

Na rynku światowym w ostatnich dniach obserwowaliśmy próbę pokonania przez kurs EUR/USD ważnego wsparcia 1,54. Mimo że kurs tej pary walutowej kilkukrotnie znajdował się poniżej tej bariery o ostatecznym jej pokonaniu nie może być mowy. Dopóki wartość euro wyrażana w dolarach nie pokona trwale tego poziomu, ostatnie spadki należy traktować jedynie jako korektę.

Na niekorzyść europejskiej waluty przemawiały publikowane w ostatnich dniach z krajów strefy euro dane makroekonomiczne. Gorzej od oczekiwań wypadła m.in. sprzedaż detaliczna. W państwach posługujących się wspólną walutą w marcu odnotowała ona spadek o 1,6% r/r podczas gdy prognozy wskazywały na -0,6%. Inwestorów zawiodły również dane z Niemiec na temat produkcji przemysłowej oraz zamówień w przemyśle. Są to kolejne doniesienia, które zapowiadają spowolnienie gospodarcze w krajach strefy euro. W kolejnych miesiącach, kiedy sytuacja w USA może ulec poprawie, gorsze dane z Europy mogą przyczynić się do odwrócenia trendu w notowaniach EUR/USD.

W ostatnim tygodniu na większe osłabienie europejskiej waluty względem dolara nie pozwolił nieco wyższy od oczekiwań odczyt danych ze strefy euro na temat dynamiki wzrostu cen producentów (PPI) w marcu, jak również dość „jastrzębi” komunikat szefa Europejskiego Banku Centralnego J.C. Tricheta. W czwartek ECB pozostawiło stopy procentowe w strefie euro bez zmian. Decyzja ta była zgodna z oczekiwaniami dlatego nie miała wpływu na rynek walutowy. Nieco inaczej rzecz się miała ze wspomnianym komunikatem. Inwestorzy oczekiwali, że po kiepskich danych z Eurolandu, J.C. Trichet wypowie się w nieco bardziej „gołębim” tonie. Szef ECB jednak kolejny raz wyraził swe obawy o nadmierny wzrost inflacji. Odnosząc się do sytuacji w gospodarce stwierdził, że należy uważnie obserwować ją w średnim i długim okresie, natomiast jej krótkoterminowe odchylenia należy przyjmować ze spokojem. Słowa te przyczyniły się do ponownego umocnienia euro względem dolara. Przekreśliły też szanse na trwałe pokonanie w tym tygodniu poziomu 1,54 przez kurs EUR/USD.

Ostatnie umocnienie dolara nie powstrzymało wzrostów na rynku ropy. Cena baryłki tego surowca na giełdzie w nowym Jorku zbliżyła się do poziomu 126 USD. Wśród inwestorów rosną obawy o wystarczalność podaży ropy w obliczu zbliżającego się sezonu letniego na północnej półkuli oraz ze względu na rosnące zapotrzebowanie na ten surowiec zgłaszane przez przygotowujące się do olimpiady Chiny. Wzrosty na rynku ropy we wcześniejszych okresach wyprzedzały często ruchy na EUR/USD. Jeśli i tym razem tak będzie, kurs tej pary walutowej już wkrótce powróci do wzrostów. By jednak mogło do nich dojść na rynek muszą napłynąć dane z USA, które negatywnie zaskoczą inwestorów. Te ostatnie były jednak lepsze od oczekiwań (chociażby doniesienia na temat deficytu handlu zagranicznego, który w marcu zmniejszył się o 3 mld USD), co zmniejsza szanse na większe wzrosty na EUR/USD. W kolejnych dniach z USA zostanie przedstawiona m.in. sprzedaż detaliczna oraz dynamika produkcji przemysłowej za kwiecień.

W czwartek poznaliśmy również decyzję Banku Anglii w sprawie stóp procentowych. Podobnie jak w strefie euro zostały one pozostawione bez zmian. Inaczej jednak przedstawiają się oczekiwania rynku co do kolejnych działań BoE i ECB. Prognozuje się, że koszt pieniądza w strefie euro może zostać obniżony dopiero pod koniec 2008 r. W opinii inwestorów Bank Anglii może dokonać cięcia stóp procentowych już w czerwcu. Oczekiwania te nie pomagają funtowi. Kurs pary GBP/USD spadł poniżej poziomu 1,95, a jeszcze na początku miesiąca kształtował się w okolicy 1,99. Wartość funta wyrażana w dolarze znalazła się tym samym w pobliżu minimów z początku roku, które powinny przynajmniej chwilowo powstrzymywać kurs GBP/USD od dalszych spadków.

Źródło: Tomasz Regulski, DM TMS Brokers S.A.
Dom Maklerski TMS Brokers
Komentarz dostarczył:
Dom Maklerski TMS Brokers
Publikuj: Facebook Wykop Twitter
RSS - Wiadomości MyBank.pl Nasze kanały RSS

Waluty - Najnowsze wiadomości i komentarze

Geopolityka wysuwa się na pierwszy plan

Geopolityka wysuwa się na pierwszy plan

15:54 Komentarz walutowy Oanda TMS Brokers
W piątek obserwowaliśmy odwrót inwestorów od ryzyka. To w głównej mierze pokłosie napięć geopolitycznych. Zmienność na rynku wzrosła. Indeksy z Wall Street zdecydowanie obrały kierunek południowy. SP500 stracił 1,5 proc. a Nasdaq Composite 1,6 proc., Dow Jones znalazł się pod kreską 1,2 proc. Indeks „strachu” VIX wzrósł na moment do poziomu powyżej 19 pkt. i obecnie utrzymuje się powyżej 17 pkt. Złoto po wyznaczeniu nowego rekordu na poziomie 2430 USD spadło gwałtownie o 100 USD.
Eskalacja, czy deeskalacja?

Eskalacja, czy deeskalacja?

15:53 Raport DM BOŚ z rynku walut
Przeprowadzony podczas weekendu odwet Iranu na Izraelu był jednak bezprecedensowy - mamy złamanie kolejnego "tabu" na Bliskim Wschodzie, kiedy to blisko dwa tygodnie temu izraelskie rakiety uderzyły w ambasadę Iranu na terenie Syrii. Zmasowana operacja z użyciem dronów była jednak bardziej pokazem siły militarnej Iranu, co druga strona potraktowała podobnie (chociaż konieczne było wsparcie ze strony USA). W przeciwieństwie do ataku Hamasu w październiku, tym razem operacja była spodziewana przez służby.
Ulga, ale na jak długo?

Ulga, ale na jak długo?

09:32 Poranny komentarz walutowy XTB
Z dużej chmury mały deszcz? W piątek na rynku czuć było wyraźny strach wobec zapowiadanego ataku odwetowego na Izrael ze strony Iranu. Choć do ataku doszło, sytuacja nie wygląda dramatycznie. Rynki odetchnęły, jednak ryzyka geopolityczne będą dawać o sobie znać. Sytuacja na Bliskim Wschodzie nigdy nie była spokojna, ale od 7 października kiedy Hamas nieoczekiwanie zaatakował izraelskich obywateli napięcie jest znacznie większe.
Europejski Bank Centralny gotowy do cięcia

Europejski Bank Centralny gotowy do cięcia

2024-04-12 Poranny komentarz walutowy XTB
Decyzja Europejskiego Banku Centralnego wypadła zgodnie z oczekiwaniami inwestorów. Stopy procentowe oraz plany dotyczące redukcji bilansu pozostały bez zmian. Bank jednak wyraźnie zmiękczył swoją komunikację. Chociaż jasno nie wybrzmiał sygnał cięcia stóp procentowych w czerwcu, to jednak Christine Lagarde przygotowała rynki na taką ewentualność, czego wynikiem było znaczne osłabienie euro. Co dalej z perspektywami dla tej waluty?
EURUSD zniżkuje i przełamuje poziom 1,07

EURUSD zniżkuje i przełamuje poziom 1,07

2024-04-12 Komentarz walutowy Oanda TMS Brokers
Wczorajsza sesja na Wall Street przyniosła znaczne wzrosty technologicznego indeksu Nasdaq Composite, który zyskał 1,7 proc. Dzień na plusie zakończył również SP500. Z kolei notowania Dow Jones kształtowały się płasko. Krzywa rentowności amerykańskich obligacji skarbowych stała się bardziej stroma do czego przyczyniła się zwyżka na długim jej końcu.
Co pokaże ECB?

Co pokaże ECB?

2024-04-11 Raport DM BOŚ z rynku walut
Temat nawrotu tendencji inflacyjnych był szeroko komentowany wczoraj w USA po publikacji danych za marzec, które wypadły o 0,1 p.p. powyżej prognoz w ujęciu rocznym. To nie dziwi, gdyż ten element będzie mieć też znaczenie w kontekście polityki, czyli listopadowych wyborów. Administracja prezydenta Bidena dała do zrozumienia, że działania mające przeciwdziałać odbiciu inflacji będą teraz kluczowe i przyjęła do wiadomości oczekiwania rynków, co do braku obniżek stóp procentowych przez FED w nadchodzących miesiącach.
Czy dolar wraca do łask?

Czy dolar wraca do łask?

2024-04-11 Poranny komentarz walutowy XTB
Publikacja marcowego raportu inflacyjnego ze Stanów Zjednoczonych zatrzęsła rynkami finansowymi. Dolar amerykański umocnił się do większości walut, a para USDJPY sięgnęła kolejnych szczytów nieobserwowanych od 1990 roku. Wysoki odczyt inflacyjny znacząco zmniejsza oczekiwania inwestorów na obniżki stóp procentowych w USA w tym rok. Pomimo tego, że minutes FOMC pokazały gotowość do normalizacji polityki monetarnej w tym roku, to jednak wyraźne odbicie inflacji może spowodować, że stopy procentowe wcale nie zostaną obniżone.
Czy Fed odrzuci czerwcową obniżkę stóp proc.?

Czy Fed odrzuci czerwcową obniżkę stóp proc.?

2024-04-11 Komentarz walutowy Oanda TMS Brokers
W USA presja inflacyjna w ostatnim czasie wzrosła i pozostaje wysoka. Ponownie prym wiodły usługi co odzwierciedla wyższe koszty wynagrodzeń. Rynkowa wycena wskazująca na prawdopodobieństwo pierwszego cięcia stóp przez Fed w czerwcu zdecydowanie zmniejszyła się. Rynek daje w tym momencie ok 20 proc. szans na realizację takiego scenariusza.
Rynki czekają na CPI z USA, juan bez reakcji na decyzję Fitch

Rynki czekają na CPI z USA, juan bez reakcji na decyzję Fitch

2024-04-10 Poranny komentarz walutowy XTB
Dzień, w którym rynki finansowe w napięciu oczekują odczytu inflacji CPI z USA, rozpoczął się od 'błysków flashy' zwróconych w kierunku Chin. Agencja ratingowa Fitch Ratings obniżyła dziś perspektywę dla chińskiej gospodarki do negatywnej, zostawiając bez zmian rating na poziomie A+. Jednak chińskie aktywa nie zareagowały wyprzedażą, a po panice nie ma dziś nawet śladu. Mało tego, sesja kasowa zarówno w kontynentalnych Chinach, jak i w Hongkongu przebiegała z wyraźną przewagą kupujących.
Waluty Antypodów liderami wzrostów na rynku Forex

Waluty Antypodów liderami wzrostów na rynku Forex

2024-04-09 Poranny komentarz walutowy XTB
Wtorkowa sesja na rynkach międzynarodowych, mimo iż nie przyniesie inwestorom wartych uwagi publikacji makroekonomicznych, wykazuje pewne oznaki relokacji kapitału. Waluty Antypodów, czyli dolar australijski oraz dolar nowozelandzki są najlepiej radzącymi sobie walutami państw wysokorozwiniętych jednakowo w perspektywie dzisiejszej sesji, całego tygodnia, a nawet miesiąca. Siła tych walut to przede wszystkim efekt silnego rynku surowcowego (waluty te wchodzą w skład tzw. walut surowcowych) oraz jastrzębiego RBA.